O spoločnosti
Prinášame informácie širokej odbornej a chovateľskej verejnosti v oblasti:
  • výkonu kontroly úžitkovosti, genetického hodnotenia hospodárskych zvierat na Slovensku
  • centrálnej evidencie hospodárskych zvierat Slovenskej republiky
  • rozborov mlieka a paternity
Prístup k dátam
Informácie z kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz v Slovenskej republike. Aktuálne výsledky z rozborov pre chovateľa, štatistické informácie pre odborníkov a manažérov.
Informácie z centrálnej evidencie hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, hydiny a bežcov. Aktuálne údaje o stave a premiestneniach hospodárskych zvierat na chovoch v Slovenskej republike.
meno a priezvisko: e-mailová adresa: chcem dostávať aktuality