Kontakt

názov RS Banská Bystrica
adresa Pod Banošom 33, 974 11
obec Banská Bystrica
tel./klapka 048/ 411 38 08
mobil
fax
email regionbb@pssr.sk, bbystrica@pssr.sk

Stránkové dni

PONDELOK 7:30 -11:00 12:00– 14:30 hod.

Renáta Gazdagová
Tel.č.: 0915 851 871 / 048 411 38 08
Adresa: Pod Bánošom 33, 974 11 Banská Bystrica

PONDELOK  8:00 -11:00   11:30– 14:00 hod.

Anna Husztiová
Tel.č.: 0905 700 953
Adresa: Kirijevská 22 , 979 01 Rimavská Sobota (budova RVPS Rimavská Sobota )

Nepárny týždeň STREDA 9:00 – 13:00 hod.

Ing. Alžbeta Žilíková
Tel. č.: 0915 851 874
Adresa: Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš ( budova RVPS Veľký Krtíš )

PIATOK  7:30 -11:00   11:30– 14:00 hod.

MVDr. Katarína Nemeskurthyová
Tel. č.: 0905 700 945
Adresa: Námestie SNP 50 , 960 01 Zvolen ( budova PPA Zvolen )

Ing. Daniel Rajčok
vedúci regionálneho strediska , vedúci KÚ hospodárskych zvierat
RS Banská Bystrica
adresa Pod Banošom 33, 974 11
obec Banská Bystrica
tel./klapka
mobil 0905 700 808
fax
email danielrajcok@pssr.sk
MVDr. Katarína Nemeskürthyová
vedúci konzulent KÚ HD, plemenársky zootechnik KÚ HD, OV
VP Zvolen
adresa Nám. SNP 50, 960 01
obec Zvolen
tel./klapka
mobil 0905 700 945
fax
email katarinanemeskurthyova@pssr.sk
Ing. Plžová Petra
plemenársky zootechnik KÚ HD, OV, KY
RS Banská Bystrica
adresa Pod Banošom 33, 974 11
obec Banská Bystrica
tel./klapka
mobil 0905 444 615
fax
email
Žaneta Balciarová
plemenársky zootechnik KÚ HD, OV, KY
VP Zvolen
adresa Nám. SNP 50, 960 01
obec Zvolen
tel./klapka
mobil 0908 676 324
fax
email
Ing. Alžbeta Žilíková
plemenársky zootechnik KÚ HD, OŠ, OV, KY, BE, HY, vlastná úžitkovosť OŠ
VP Rimavská Sobota
adresa Kirijevská 22, 979 01
obec Rimavská Sobota
tel./klapka
mobil 0915 851 874
fax
email alzbetazilikova@pssr.sk
Renáta Gazdagová
SOE
RS Banská Bystrica
adresa Pod Banošom 33, 974 11
obec Banská Bystrica
tel./klapka 048 – 4113 808
mobil 0915 851 871
fax
email
Anna Husztiová
predaj označovacieho materiálu
VP Rimavská Sobota
adresa Kirijevská 22, 979 01
obec Rimavská Sobota
tel./klapka
mobil 0905 700 953
fax
email annahusztiova@pssr.sk
Ing. Filip Weiss
plemenársky zootechnik KÚ HD
RS Banská Bystrica
adresa Pod Bánošom 33, 974 11
obec Banská Bystrica
tel./klapka
mobil 0905 700 952
fax
email filipweiss@pssr.sk
Ing. Katarína Murinčeková
plemenársky zootechnik KÚ HD, OŠ, OV, KY
VP Rimavská Sobota
adresa Kirijevská 22, 979 01
obec Rimavská Sobota
tel./klapka
mobil 0908 676 325
fax
email katarinamurincekova@pssr.sk