Kontakt

názov RS Trnava
adresa A.Sládkoviča 26, 917 81
obec Trnava
tel./klapka 033/5332 866
mobil
email regiontt@pssr.sk, trnava@pssr.sk

Stránkové dni

Len po telefonickom dohovore

Ing. Rudolf Majtán
Tel. č.: 0905 700 938
Adresa: Hlohovecká 5, 951 41 Lužianky

UTOROK 9:00 – 13:00 hod.

Ing. Peter Pieč
Tel. č.: 0905700936
Adresa: Sadová 621, 905 01 Senica

PONDELOK 8:00 – 14:00 hod.

Ing. Rudolf Majtán
Tel. č.: 0905 700 938
Tel. č./klapka: 038 – 5326030 /420
Adresa: Pod Kalváriou 2209, 955 01 Topoľčany

Len po telefonickom dohovore

Ing. Rudolf Majtán
Tel. č.: 0905 700 938
Stanislav Gago
Tel. č.: 0908 676 323
Adresa: Družstevná 345, 913 21 Trenčianska Turná

PONDELOK – PIATOK 8:00 – 13:00 hod.

Ing. Peter Pieč
Tel. č.: 0905 700 936
Katarína Turanská
Tel. č.: 0905 444 608, 033-5332 855
Adresa: A. Sládkoviča 26, 917 81 Trnava

MVDr. Anton Mikita
vedúci regionálneho strediska
RS Trnava
adresa A.Sládkoviča 26, 917 81
obec Trnava
tel./klapka 033 – 5332 866 /450
mobil 0905 444 609
fax
email antonmikita@pssr.sk
Ing. Peter Pieč
vedúci konzulent KÚ HZ
RS Trnava
adresa A.Sládkoviča 26, 917 81
obec Trnava
tel./klapka 033 – 5332 864 /452
mobil 0905 700 936
fax
email peterpiec@pssr.sk
Ing. Rudolf Majtán
vedúci konzulent KÚ HZ
VP Topoľčany
adresa Pod Kalváriou č 2209, 955 01
obec Topoľčany
tel./klapka 038 – 5326099 /422
mobil 0905 700 938
fax
email rudolfmajtan@pssr.sk
Eva Mokrá
plemenársky zootechnik KÚ HZ
RS Trnava
adresa A.Sládkoviča 26, 917 81
obec Trnava
tel./klapka
mobil 0915 852 415
fax
email
Ľubica Kulišková
plemenársky zootechnik KÚ HZ
RS Trnava
adresa A.Sládkoviča 26, 917 81
obec Trnava
tel./klapka
mobil 0915 851 793
fax
email
Peter Janšák
plemenársky zootechnik KÚ HZ
RS Trnava
adresa A.Sládkoviča 26, 917 81
obec Trnava
tel./klapka
mobil 0915 852 299
fax
email
Vanda Drinková
plemenársky zootechnik KÚ HZ
RS Trnava
adresa A.Sládkoviča 26, 917 81
obec Trnava
tel./klapka
mobil 0915 851 096
fax
email
Vladimír Kuliška
plemenársky zootechnik KÚ HZ
RS Trnava
adresa A.Sládkoviča 26, 917 81
obec Trnava
tel./klapka
mobil 0905 700 933
fax
email
Katarína Turanská
fakturant – účtovník
RS Trnava
adresa A.Sládkoviča 26, 917 81
obec Trnava
tel./klapka 033 – 5332 855 /451
mobil 0905 444 608
fax
email
Ing. Monika Tomanovová
plemenársky zootechnik KÚ HZ
VP Topoľčany
adresa Pod Kalváriou 2209, 955 01
obec Topoľčany
tel./klapka
mobil 0908 480 936
fax
email
Vladimír Detko
plemenársky zootechnik KÚ HZ
VP Topoľčany
adresa Pod Kalváriou 2209, 955 01
obec Topoľčany
tel./klapka
mobil 0915 852 165
fax
email
Ján Minárik
plemenársky zootechnik KÚ HZ
VP Topoľčany
adresa Pod Kalváriou 2209, 955 01
obec Topoľčany
tel./klapka
mobil 0915 851 995
fax
email
Miroslav Šipek
plemenársky zootechnik KÚ HZ
VP Topoľčany
adresa Pod Kalváriou 2209, 955 01
obec Topoľčany
tel./klapka
mobil 0915 851 857
fax
email
Stanislav Gago
plemenársky zootechnik KÚ HZ
VP Trenčianska Turná
adresa Družstevná 345, 913 21
obec Trenčianska Turná
tel./klapka
mobil 0908 676 323
fax
email stanislavgago@pssr.sk
Ľubomír Pikna
plemenársky zootechnik KÚ HZ
VP Topoľčany
adresa Pod Kalváriou 2209, 955 01
obec Topoľčany
tel./klapka
mobil 0915 851 452
fax
email
Silvester Lauro
plemenársky zootechnik KÚ HZ
VP Nitra
adresa Hlohovecká 5, 951 41
obec Lužianky
tel./klapka
mobil 0915 851 362
fax
email
Jozef Šmahaj
plemenársky zootechnik KÚ HZ
VP Topoľčany
adresa Pod Kalváriou 2209
obec Topoľčany
tel./klapka
mobil 0915 852 145
fax
email