ÚPZ Žilina

názov ÚPZ Žilina
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel./klapka 041/50737 11
mobil
fax 041/ 5650 124
email upzza@pssr.sk
HOTLINE CEHZ
041-5073 744 „hotline služba pre verejnosť“ od 7:00 do 15:00 hod.
ÚPZ Žilina
Centrálna evidencia hospodárskych zvierat (CEHZ)
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel./klapka 041 – 5073 744
mobil
fax 041 – 5008 006, 5008 007
email cehz@pssr.sk
Ing. Marcel Benkei
vedúci ÚPZ Žilina
ÚPZ Žilina
Úsek riaditeľa
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel.č. 041 – 5073 741
int.klapka 720
mobil 0908 783 731
fax
email marcelbenkei@pssr.sk
Ing. Michal Taška
vedúci útvaru CEHZ
ÚPZ Žilina
Centrálna evidencia hospodárskych zvierat (CEHZ)
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel.č. 041 – 5073 742
inter. klapka 721
mobil 0905 444 610
fax
email michaltaska@pssr.sk
Dagmar Tabaková
ekonomicko-administratívny pracovník
ÚPZ Žilina
Úsek riaditeľa
Útvar vedúceho ÚPZ
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel.č. 041 – 5073 722
inter. klapka 711
mobil
fax
email dasatabakova@pssr.sk
Ing. Janka Beharková
samostatný všeobecný účtovník
ÚPZ Žilina
Úsek riaditeľa
Útvar vedúceho ÚPZ
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel.č. 041 – 5073 721
inter. klapka 712
mobil
fax
email janabeharkova@pssr.sk
Ing. Eva Benkeiová
manažér kvality CLRM
ÚPZ Žilina
Centrálne laboratórium rozboru mlieka (CLRM)
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel./klapka +421 41 507 37 33
mobil +421 905 636 482
fax
email evabenkeiova@pssr.sk
Ing. Štefánia Kišová
vedúci útvaru CLRM
ÚPZ Žilina
Centrálne laboratórium rozboru mlieka (CLRM)
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel.č. 041 – 5073 733
inter. klapka 740
mobil  +421 915 851 391
fax
email stefkakisova@pssr.sk
Jana Jaroščiaková
referent CLRM
ÚPZ Žilina
Centrálne laboratórium rozboru mlieka (CLRM)
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel.č. 041 – 5073 798
inter. klapka 741
mobil
fax 041 – 5650 287
email janajarosciakova@pssr.sk
Ing. Martin Tomašovič
odborný referent CEHZ
ÚPZ Žilina
Centrálna evidencia hospodárskych zvierat (CEHZ)
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel.č. 041 – 5073 762
inter. klapka 713
mobil 0917 588 668
fax
email martintomasovic@pssr.sk
Ing. Jozef Páleník
programátor – administrátor databázy
ÚPZ Žilina
Centrálna evidencia hospodárskych zvierat (CEHZ)
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel.č.
inter. klapka 725
mobil
fax
email jozefpalenik@pssr.sk
Emília Markušová
referent kontroly CEHZ
ÚPZ Žilina
Centrálna evidencia hospodárskych zvierat (CEHZ)
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel.č. 041 – 5073 745
inter. klapka 723
mobil
fax
email milkamarkusova@pssr.sk
Ing. Pavla Rosinčinová
vedúci útvaru ASD
ÚPZ Žilina
Automatizované spracovanie dát (ASD)
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel./klapka
mobil +421 905 700 937
fax
email pavlarosincinova@pssr.sk
Darina Tomašcová
referent ASD
ÚPZ Žilina
Automatizované spracovanie dát (ASD)
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel.č. 041 – 5073 796
inter. klapka 736
mobil
fax
email darinatomascova@pssr.sk
Františka Halúsková
referent kontroly ASD
ÚPZ Žilina
Automatizované spracovanie dát (ASD)
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel.č. 041 – 5073 796
inter. klapka 736
mobil +421 905 700 959
fax
email ferkahaluskova@pssr.sk
Ing. Daniel Vrábel
samostatný technik počítačov
ÚPZ Žilina
Útvar vedúceho ÚPZ
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel.č. 041 – 5073 715
inter. klapka 715
mobil
fax
email danielvrabel@pssr.sk
Erich Rosinčin
údržbár
ÚPZ Žilina
Útvar vedúceho ÚPZ
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel./klapka
mobil +421 918 807 840
fax
email
Zvozná linka č.1
vodič – zvozná linka
ÚPZ Žilina
Útvar vedúceho ÚPZ
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel./klapka
mobil 0905 444 605
fax
email
Zvozná linka č.2
vodič – zvozná linka
ÚPZ Žilina
Útvar vedúceho ÚPZ
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel./klapka
mobil 0908 676 322
fax
email