Kontrola úžitkovosti - Hovädzí dobytok

ICAR – medzinárodná organizácia pre kontrolu úžitkovosti (International Committee for Animal Recording)

I.C.A.R. Organizácia je registrovaná v Paríži vo Francúzsku, v súlade s francúzskym právom, ako medzinárodná nezisková a nevládna organizácia. V roku 1990 začal ICAR pôsobiť celosvetovo a vo svojich aktivitách začal klásť väčší dôraz na štandardizáciu metód kontroly úžitkovosti. Začiatkom deväťdesiatych rokov bol tiež okrem iného schválený dôležitý dokument Special Stamps Rules, ktorý upravuje pravidlá a požiadavky, podľa ktorých ICAR umožňoval používať pečať kvality, ktorá je symbolom kvality výkonu kontroly úžitkovosti (SR získala právo využívať túto pečať v roku 2002).

Povolené mliekomery ICARom pre KÚ HD
Certifikát kvality: Kontrola mliekovej užitkovosti hovädzieho dobytka, oviec a kôz, Indentifikácia zvierat, DNA analýza hospodárskych zvierat, Rozbor mlieka, Spracovanie dát

Certifikát kvality: Kontrola mäsovej užitkovosti hovädzieho dobytka