Kontrola úžitkovosti - Hovädzí dobytok

Medzinárodné genetické hodnotenie v centre INTERBULL

Interbull vznikol v roku 1983 ako spoločná organizácia ICAR, European Association for Animal Production (EAAP) and the International Dairy Federation (IDF).Obchod so spermou, embryami si vyžadoval presné porovnataľné hodnotenia medzi zvieratami, najmä býkmi, ktoré sa vykonávajú vnútri a najmä medzi jednotlivými krajinami. Medzinárodné výmeny informácií poskytnutých Interbullom pomahajú členským krajinám, aby boli vyvinuté účinné metódy genetické hodnotenie hovädzieho dobytka. V roku 2008 sme prvýkrát zaslali naše národné genetické hodnotenie holsteinskej a simentálskej populácie do medzinárodného hodnotenia v centre INTERBULL.

Slovenská republika sa stala súčasťou medzinárodného genetického hodnotenia Interbull

Vstúpiť

Výsledky medzinárodného genetického hodnotenia poskytuje plemenársky informačný systém

Vstúpiť
  • Program KÚ pre chovateľa
  • Plemenársky informačný systém
  • Tlačivá KÚ
  • Žiadosti o prístup k dátam KÚ