Riaditeľstvo PSSR, š.p.

company Riaditeľstvo PSSR, š.p.
address Starohájska 29, 852 27
city Bratislava
tel./extension 02/ 62319 911
mobil
fax
email pssrba@pssr.sk
Ing. Péter Görözdi
riaditeľ PS SR, š.p.
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Úsek riaditeľa
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02/62319 911 /201
mobil 0905 444 607
fax
email petergorozdi@pssr.sk
Martina Lacová
asistentka riaditeľa, sekretariát, podateľňa, registratúra
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Úsek riaditeľa
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02 – 62319 911 /201 – 02
mobil 0905 444 606
fax
email martinalacova@pssr.sk
Ing. Marta Dianová
zástupkyňa riaditeľa , vedúca útvaru KÚ HD,OV,KY
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Úsek riaditeľa
Útvar kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, oviec a kôz
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02 – 62319 206 /210
mobil 0908 719 115
fax
email martadianova@pssr.sk
JUDr. Ján Nemčák
legislatívne služby
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Úsek riaditeľa
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02-622 43 983 / 202
mobil 0918 917 042
fax
email jannemcak@pssr.sk
Ing. Kamil Šulko
vedúci zootechnik útvaru KÚ HD, OV, KY, plemenársky zootechnik KÚ HD, OV, KY
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Úsek plemenárskej biológie
Útvar kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, oviec a kôz
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02 – 62240 974 /221
mobil 0915 851 611
fax
email kamilsulko@pssr.sk
Ing. Lukáš Lipovský
kontrolór pre výkon KÚ HD
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Úsek plemenárskej biológie
Útvar kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, oviec a kôz
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02-622 40 974 / 221
mobil 0915 852 265
fax
email lukaslipovsky@pssr.sk
Mgr. Anna Mackovýchová
vedúca ekonomického úseku
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Ekonomický úsek
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02 – 62319 320 /250
mobil 0915 517 127
fax
email annamackovychova@pssr.sk
Ing. Michal Čierny
vedúci technického útvaru
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Ekonomický úsek
Útvar technický
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02 – 62319 209 /253
mobil 0915 852 014
fax
email michalcierny@pssr.sk
Ing. Peter Púš
technik
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Ekonomický úsek
Útvar technický
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02- 62319 520/270
mobil 0905 700 946
fax
email peterpus@pssr.sk
Ing. Miroslav Čajko
vedúci útvaru FUM
riaditeľstvo PS SR, š.p.
útvar financií účtovníctva a miezd
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02 – 62311 131/254
mobil
fax
email miroslavcajko@pssr.sk
Veronika Hanzlíková
finančný účtovník
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Ekonomický úsek
Útvar financií účtovníctva a miezd
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02-62 319 625 / 203
mobil
fax
email veronikahanzlikova@pssr.sk
Oľga Nováková
všeobecný účtovník
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Ekonomický úsek
Útvar financií účtovníctva a miezd
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02 – 62319 496 /251
mobil
fax
email olganovakova@pssr.sk
Monika Galbavá
mzdový účtovník
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Ekonomický úsek
Útvar financií účtovníctva a miezd
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02 62 319 914 / 262
mobil
fax
email monikagalbava@pssr.sk
Soňa Mesárošová
mzdový účtovník
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Ekonomický úsek
Útvar financií účtovníctva a miezd
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02 – 62240 691 /261
mobil
fax
email sonamesarosova@pssr.sk
Gabriela Rondošová
vedúca referátu personálnej práce
riaditeľstvo PS SR, š.p.
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02 – 62319 884 /204
mobil
fax
email gabrielarondosova@pssr.sk
Zuzana Rippová
finančný účtovník
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Ekonomický úsek
Útvar financií účtovníctva a miezd
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02-62 319 728 / 252
mobil
fax
email zuzanarippova@pssr.sk