Kontrola úžitkovosti - Hovädzí dobytok

Genetické hodnotenie

Genetické hodnotenie predstavuje dôležitý nástroj v šľachtiteľskej práci a selekcii hovädzieho dobytka. V súčasnosti väčšina krajín používa pri odhade plemenných hodnôt pre znaky mliekovej úžitkovosti Animal model ako štandardnú metódu genetického hodnotenia. Na Slovensku využívame TEST DAY MODEL (TDM) ktorý predstavuje ďalší vývojový stupeň v odhade plemenných hodnôt pomocou animal modelov. Tento nový prístup k odhadu plemenných hodnôt vychádza z jednotlivých mesačných kontrol a nie z 305 dňových resp. normovaných laktácií. Od roku 2004 sme zahrnuli do výpočtov plemenných hodnôt aj druhé a tretie laktácie.

Vstúpiť

Výsledky genetického hodnotenia poskytuje plemenársky informačný systém

Vstúpiť