Kurz ovládania plemenárskych programov  –  PLIS, CEHZ

Registrácia bola ukončená z dôvodu naplnenia kapacity.