Company profile

We provide information for professional public and farmers on:

  • performance recording, genetic evaluation of livestock in the Slovak Republic
  • the livestock central register in the Slovak Republic
  • milk analysis and paternity
  • DNA analysis of animals in Slovakia

News

V súlade s príkazným listom riaditeľa č. 8/2020 zo dňa 08.04.2020 sa s účinnosťou od 14.04.2020 ruší obmedzenie pracovnej doby a nariaďuje sa zamestnancom, ktorí budú zabezpečovať činnosti nevyhnutné pre chod podnikového riaditeľstva, regionálnych stredísk, účelových plemenárskych zariadení riadna pracovná doba podľa platných smerníc a nariadení štátneho podniku Plemenárske služby Slovenskej republiky.

V Bratislave, dňa 08.04.2020

Ing. Michal Čierny
Vedúci útvaru HSaD

Na základe preventívnych opatrení, sa splatnosťou od 9.3.2020 dočasne rušia STRÁNKOVE DNI v klientskom centre.
Čitať viac…

Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Starohájska 29, 852 27 Bratislava
v súlade s § § 281 – 288 Obchodného zákonníka
vyhlasujú I. kolo obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností

Bližšie informácie k stiahnutiu TU

Oznam pre včelárske organizácie, spolky a chovateľov včiel TU.

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu nájdete TU.
Tlačivá na stiahnutie.

Usmernenie k registrácii včelstiev v databáze Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat na pracovisku PS SR, š.p. Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina nájdete TU.

Usmernenie k zrušeniu výnimky z povinnosti registrácie chovu ošípaných, kde sa chová len jedna ošípaná nájdete TU.

On-line data access

Information from cattle, swine, sheep, goats and poultry central register. Current information regarding quantities and transfers of livestock on farms on farms in the Slovak Republic.

Enter

Information from cattle, swine, sheep and goats performance recording in the Slovak Republic. Current results of analysis for farmers, statistic data for professionals and managers.

Enter

Certificate of quality