Contact

name RS East
address Bayerová 7, 080 01
city Prešov
tel./extension 051/ 7734 624
mobil
fax 051/ 7733 172
email regionpo@pssr.sk, presov@pssr.sk

Office-day work

Po dohode s chovateľom

Marián Kuchta
Tel.č.: 0915 851 457

PONDELOK  7:00 – 15:00 hod.

Bc. Štefan Benej
Tel.č.: 0915 852 248
Adresa: Staničná 2880/3, 06601 Humenné

PONDELOK 8:00 hod. – 13:00 hod.

Milke Branislav
Tel. č.: 0905 700 956
Adresa: Popradská číslo 66, Košice

PONDELOK 7:30hod. – 15:00hod.

Ing. Maroš Spišák
Tel. č.: 0905 700 961
Dávid Vajda
Tel. č.: 0908 676 335
Adresa: Hraničná 12, 05801 Poprad

PONDELOK-ŠTVRTOK 7:00 hod. – 15:00 hod.
PIATOK 7:00 hod. – 14:00 hod.

Anna Kopuncová
Tel. č.: 0915 851 949
Iveta Biedková
Tel. č.: 0915 852 401
Adresa: Bayerova 7, 080 01 Prešov

ŠTVRTOK 9:00 hod. – 12:45 hod.

Ing. František Bujňák
Tel. č.: 0908 676 337
Adresa: Duklianska 48, 052 01 Spišská Nová Ves

PIATOK 7:00 – 11:30 hod.

Dávid Vajda
Tel. č.: 0908 676 335
Adresa: Prešovská 3, 06401 Stará Ľubovňa

Ing. Maroš Spišák
head of regional center
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka
mobil 0905 700 961
fax
email marosspisak@pssr.sk
Branislav Milke
primary supervisor of animal performance control
VP Košice
adresa Popradská 66, 040 11
obec Košice
tel./klapka
mobil 0905 700 956
fax
email branislavmilke@pssr.sk
Bc. Štefan Benej
representative head of regional center
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka
mobil 0915 852 248
fax
email stefanbenej@pssr.sk
Ing. František Bujňák
supervisor of animal performance control
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka 051 – 7734 623 /900
mobil 0908 676 337
fax
email frantisekbujnak@pssr.sk
Ing. Pavol Telepák
field technician of animal performance control
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka 051 – 7736 423
mobil 0915 852 053
fax
email
Ján Plaskoň
field technician of animal performance control
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka 051 – 7736 423
mobil 0915 851 633
fax
email
Jaroslav Čečák
field technician of animal performance control
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka 051 – 7736 423
mobil 0915 851 563
fax
email
Ing. Viktor Šováry
field technician of animal performance control
VP Košice
adresa Popradská 66, 040 11
obec Košice
tel./klapka 051 – 7736 423
mobil 0915 850 998
fax
email viktorsovary@pssr.sk
Jozef Hyriak
field technician of animal performance control
VP Poprad
adresa Hraničná 3584/28, 058 01
obec Poprad
tel./klapka
mobil 0915 851 293
fax
email
Jozef Iľko
field technician of animal performance control
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka 051 – 7736 423
mobil 0915 851 735
fax
email
Marián Kuchta
supervisor of animal performance control, field technician of animal performance control
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka
mobil 0915 851 457
fax
email mariankuchta@pssr.sk
Michal Puškár
field technician of animal performance control
VP Humenné
adresa Gaštanová 3, 06601
obec Humenné
tel./klapka
mobil 0915 291 894
fax
email michalpuskar@pssr.sk
Richard Jurčo
field technician of animal performance control
VP Košice
adresa Popradská 66, 040 11
obec Košice
tel./klapka
mobil 0905 700 957
fax
email
Stanislav Hencovský
field technician of animal performance control
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka
mobil 0908 676 336
fax
email
Michal Kičinko
field technician of animal performance control
VP Košice
adresa Popradská 66, 040 11
obec Košice
tel./klapka
mobil 0915 852 165
fax
email michalkicinko@pssr.sk
Anna Kopuncová
invoicer – accountant
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka 051 – 7734 623 /900
mobil 0915 851 949
fax
email regionpo@pssr.sk
Iveta Biedková
economic-administrative employee
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka 051 – 7734 623
mobil
fax
email ivetabiedkova@pssr.sk
Timotej Moskaľ
field technician of animal performance control
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka
mobil 0905 235 101
fax
email timotejmoskal@pssr.sk
Dávid Vajda
field technician of animal performance control
RS Prešov
adresa Prešovská 3, 06401 Stará Ľubovňa
obec Prešov
tel./klapka
mobil 0908 676 335
fax
email davidvajda@pssr.sk
Ing. Tomáš Kitz
supervisor of animal performance control
RS Prešov
adresa Hraničná 12, 058 01
obec Poprad
tel./klapka
mobil 0908 676 332
fax
email tomaskitz@pssr.sk