Odber vzoriek pre DNA test

Pre stanovenie DNA je podmienkou zaslanie krvi, alebo akéhokoľvek materiálu, v ktorom je obsiahnutá izolovateľná DNA spolu s vyplneným sprievodným tlačivom na našu adresu.

Krv

Najrýchlejší spôsob získania DNA testu Vašich zvierat je telefonické, alebo e-mailové vyžiadanie nutného počtu skúmaviek na odber krvi.
Tieto budú obratom zaslané na Vami uvedenú adresu. Skúmavky spolu s tlačivami ihneď zašlite na našu adresu.

Chlpy, štetiny, hriva a vlna

V prípade chlpov, štetín, hrivy a vlny je potrebné ich vytrhnúť nie odstrihnúť! (Genetický materiál je vo vlasových cibuľkách!).
Je potrebné zaslať minimálne 20 ks chlpov. Zväzok chlpov je potrebné vložiť do označenej obálky, alebo samo uzatvárateľného označeného vrecka. Je nevyhnutné dať do vrecka iba chlpy z jedného zvieraťa. Treba sa vyvarovať akéhokoľvek zmiešania vzoriek.

Perie

Perie je potrebné vytrhnúť nie odstrihnúť!
Je potrebné zaslať minimálne 20 ks peria. Vložiť do označenej obálky, alebo samo uzatvárateľného označeného vrecka. Je nevyhnutné dať do vrecka iba perie z jedného zvieraťa. Treba sa vyvarovať akéhokoľvek zmiešania vzoriek.

Mlieko

Laboratórium genetiky je schopné spracovať DNA profil aj z mlieka samíc, s konzerváciou alebo bez. Vzorku môžete odobrať do akejkoľvek sterilnej nádoby, najlepšie vzorkovnice alebo skúmavky. (Nie s antikoagulačným činiteľom!)
Iný materiál
Naše laboratórium má skúsenosti aj s inými materiálmi pre získanie DNA ako napr.: parožie, zemina zmiešaná s krvou a iné. Pre informácie ohľadne získania DNA z iných materiálov kontaktujte telefonicky, alebo e-mailom pracovníkov laboratória.

V prípade náhleho úhynu geneticky potrebného jedinca (napr. matky budúceho plemenníka, darkyne embryí …) je nutné odobrať pre potreby overenia pôvodu genetický materiál (krv, tkanivo – nie mäkké, sperma, vajíčko a to v množstve 3-4g) a uložiť do mrazu. Najlepšie je odobratie chrupavky ucha, po jej dôkladnom očistení. Veľkosť by mala byť 1x1cm, 2 ks.
V prípade chlpov a peria nie je potreba ich uloženia v mraze. Najlepší spôsob je ich zaslanie do laboratória, kde sa uložia do mrazu a v prípade potreby sa vyizoluje DNA. Ak uložené vzorky do troch rokov nebudú spracované, zlikvidujú sa bez náhrady.

Po uhradení poštovej poukážky začneme ihneď spracovávať Vašu vzorku a výsledky Vám odošleme ihneď po vyhodnotení testov spolu s faktúrou.