Pri spracovaní hlásení zmien a dokladov o premiestnení zaslaných chovateľmi do CEHZ sú tieto hlásené zmeny kontrolované z formálneho hľadiska i z hľadiska logických väzieb k už registrovaným údajom. V prípade výskytu a zistenia chýb v hlásených zmenách, sú tieto chyby vytlačené vo „Výpise chybných dát“, ktorý je zaslaný na adresu chovateľa.

* chyba s hviezdičkou – údaj nebol spracovaný
chyba bez hviezdičky – upozornenie, údaj bol spracovaný s možnou logickou chybou

Chyby uvedené vo „Výpise chybných dát“ s hviezdičkou pred číslom chyby znamenajú, že ohlásený údaj nebol vôbec spracovaný. Chyby bez hviezdičky sú upozornením na určité nezrovnalosti v údajoch, ale zmeny boli spracované.

Na chyby uvedené vo „Výpise chybných dát“ je potrebné reagovať a vykonať príslušnú opravu. Oprava chýb sa robí využitím tlačív CEHZ, kde treba buď len zopakovať hlásenie zmeny/premiestnenia so správnymi údajmi, alebo najprv zrušiť hlásenie zmeny/premiestnenia s nesprávnymi údajmi (Rušenie omylom nahlásených zmien/premiestnení) a až potom nahlásiť zmenu/premiestnenie so správnymi údajmi.