Contact

name RS Banská Bystrica
address Pod Banošom 33, 974 11
city Banská Bystrica
tel./extension 048/ 411 38 08
mobil
fax
email regionbb@pssr.sk, bbystrica@pssr.sk

Office-day work

PONDELOK 7:30 -11:00 12:00– 14:30 hod.

Renáta Gazdagová
Tel.č.: 0915 851 871 / 048 411 38 08
Adresa: Pod Bánošom 33, 974 11 Banská Bystrica

PONDELOK  8:00 -11:00   11:30– 14:00 hod.

Anna Husztiová
Tel.č.: 0905 700 953
Adresa: Kirijevská 22 , 979 01 Rimavská Sobota (budova RVPS Rimavská Sobota )

Nepárny týždeň STREDA 9:00 – 13:00 hod.

Ing. Alžbeta Žilíková
Tel. č.: 0915 851 874
Adresa: Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš ( budova RVPS Veľký Krtíš )

PIATOK  7:30 -11:00   11:30– 14:00 hod.

MVDr. Katarína Nemeskurthyová
Tel. č.: 0905 700 945
Adresa: Námestie SNP 50 , 960 01 Zvolen ( budova PPA Zvolen )

Ing. Daniel Rajčok
vedúci regionálneho strediska , vedúci KÚ hospodárskych zvierat
RS Banská Bystrica
adresa Pod Banošom 33, 974 11
obec Banská Bystrica
tel./klapka
mobil 0905 700 808
fax
email danielrajcok@pssr.sk
MVDr. Katarína Nemeskürthyová
vedúci konzulent KÚ HD, plemenársky zootechnik KÚ HD, OV
VP Zvolen
adresa Nám. SNP 50, 960 01
obec Zvolen
tel./klapka
mobil 0905 700 945
fax
email katarinanemeskurthyova@pssr.sk
Ing. Emília Kupcová
plemenársky zootechnik KÚ HD, OV
RS Banská Bystrica
adresa Pod Banošom 33, 974 11
obec Banská Bystrica
tel./klapka
mobil 0905 338 775
fax
email
Ing. Plžová Petra
plemenársky zootechnik KÚ HD, OV
RS Banská Bystrica
adresa Pod Banošom 33, 974 11
obec Banská Bystrica
tel./klapka
mobil 0905 444 615
fax
email
Žaneta Balciarová
plemenársky zootechnik KÚ HD, OV, KY
VP Zvolen
adresa Nám. SNP 50, 960 01
obec Zvolen
tel./klapka
mobil 0908 676 324
fax
email
Ing. Alžbeta Žilíková
plemenársky zootechnik KÚ HD, OŠ, OV, KY
VP Rimavská Sobota
adresa Kirijevská 22, 979 01
obec Rimavská Sobota
tel./klapka
mobil 0915 851 874
fax
email alzbetazilikova@pssr.sk
Renáta Gazdagová
SOE
RS Banská Bystrica
adresa Pod Banošom 33, 974 11
obec Banská Bystrica
tel./klapka 048 – 4113 808
mobil 0915 851 871
fax
email
Anna Husztiová
predaj označovacieho materiálu
VP Rimavská Sobota
adresa Kirijevská 22, 979 01
obec Rimavská Sobota
tel./klapka
mobil 0905 700 953
fax
email annahusztiova@pssr.sk