O spoločnosti PSSR

Prinášame informácie širokej odbornej a chovateľskej verejnosti v oblasti:

  • výkonu kontroly úžitkovosti hospodárskych zvierat na Slovensku

  • centrálnej evidencie hospodárskych zvierat Slovenskej republiky

  • rozborov mlieka a paternity

  • DNA analýzy zvierat na Slovensku

Aktuálne informácie

Pozvánka:

Agria Liptovský Odrej, a.s., Plemenárske služby SR, š.p., Bentley Instruments Inc. a VÚM Praha Vás pozývajú na konferenciu:

Analýza obsahu ketolátok v individuálnych vzorkách mlieka z kontroly úžitkovosti

Kde? Liptovský Ondrej 126, sídlo Agria Liptovský Ondrej, a.s., administratívna budova
Kedy? Utorok 10.4.2018

Bližsie informácie o programe konferencie stiahnete nizsie:
Pozvánka
Návratka

Úradný stránkový deň pracoviska Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat 1x v týždni vždy v stredu v čase od 7:00 do 16:00hod.
Mimo vyhradeného dňa nebude vybavená žiadna stránka.
Adresa:
Plemenárske služby SR, š.p., ÚPZ Žilina
Rosinská cesta 12
010 08 Žilina

On-line prístup k dátam

Informácie z centrálnej evidencie hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, hydiny a bežcov. Aktuálne údaje o stave a premiestneniach hospodárskych zvierat na chovoch v Slovenskej republike.

Vstúpiť

Informácie z kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz v Slovenskej republike. Aktuálne výsledky z rozborov pre chovateľa, štatistické informácie pre odborníkov a manažérov.

Vstúpiť

Aplikácie umožňujúce chovateľom viesť evidenciu hospodárskych zvierat v elektronickej forme v súlade s požiadavkami vedenia centrálnej evidencie hospodárskych zvierat v Slovenskej republike.

Vstúpiť

Certifikáty kvality