Kontrola úžitkovosti - Hovädzí dobytok

Kontrola úžitkovosti hovädzieho dobytka je vykonávaná v zmysle medzinárodných pravidiel k čomu nás zaväzuje naše členstvo v medzinárodnej organizácii ICAR, ktorej členom sme od roku 1994. Získané a informácie sú určené najmä chovateľom, ale aj širokej odbornej verejnosti a všetkým priaznivcom chovu hovädzieho dobytka na Slovensku. Uvádzané sú oficiálne výsledky kontroly mliekovej a mäsovej úžitkovosti, výsledky reprodukcie a genetické hodnotenie znakov mliekovej a mäsovej úžitkovosti.

Vstúpiť

Informácie z kontroly úžitkovosti komplexne poskytuje plemenársky informačný systém

Vstúpiť