Centrálna evidencia hospodárskych zvierat (CEHZ) eviduje:

  • chovy a zariadenia
  • majiteľov a držiteľov
  • zvieratá a udalosti, ktoré sa ich týkajú
  • pohyby (presuny) zvierat
  • veterinárne úkony a kontroly

Význam a dôvody CEHZ:

  • CEHZ je súčasťou IACS (Integrovaný administratívno-kontrolný systém)
  • zoo-veterinárne hľadisko – mapovanie a lokalizácia šírenia nákaz a chorôb
  • ochrana spotrebiteľov a garancia zdravotnej nezávadnosti živočíšnych produktov – mäsa
  • využitie pre plemenárske a chovateľské organizácie ako aj pre štatistické a vedecké účely