Kontakt

názov CEHZ
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel./klapka 041-5073 744
mobil
fax
email cehz@pssr.sk

Stránkové dni

Na základe preventívnych opatrení, sa splatnosťou od 9.3.2020 dočasne rušia STRÁNKOVE DNI v klientskom centre.

STREDA 7:00 – 16:00 hod.

HOTLINE CEHZ

Tel. č.: 041-5073 744

Adresa: Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina

HOTLINE CEHZ
041-5073 744 „hotline služba pre verejnosť“ od 7:00 do 15:00 hod.
ÚPZ Žilina
Centrálna evidencia hospodárskych zvierat (CEHZ)
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel./klapka 041 – 5073 744
mobil
fax 041 – 5008 006, 5008 007
email cehz@pssr.sk
Ing. Martin Tomašovič
odborný referent CEHZ
ÚPZ Žilina
Centrálna evidencia hospodárskych zvierat (CEHZ)
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel./klapka 041 – 5073 762 /713
mobil 0917 588 668
fax
email martintomasovic@pssr.sk
Ing. Silvia Halová
odborný referent CEHZ
VP CEHZ Lužianky
Centrálna evidencia hospodárskych zvierat (CEHZ)
adresa Hlohovecká 5, 951 41
obec Lužianky
tel./klapka 037 – 7783074 /306
mobil 0905 818 545
fax
email silviahalova@pssr.sk
Ing. Michal Taška
vedúci útvaru CEHZ
ÚPZ Žilina
Centrálna evidencia hospodárskych zvierat (CEHZ)
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel./klapka 041 – 5073 742 /721
mobil 0905 444 610
fax
email michaltaska@pssr.sk
Ing. Jozef Páleník
programátor – administrátor databázy
ÚPZ Žilina
Centrálna evidencia hospodárskych zvierat (CEHZ)
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel./klapka 041 – 5073 795 /725
mobil
fax
email jozefpalenik@pssr.sk
Emília Markušová
referent kontroly CEHZ
ÚPZ Žilina
Centrálna evidencia hospodárskych zvierat (CEHZ)
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel./klapka 041 – 5073 745 /723
mobil
fax
email milkamarkusova@pssr.sk