Kontrola úžitkovosti - Ovce

Katalógy na nákupné trhy (NT) baranov

  • Obsahujú identifikačné a hodnotiace údaje jedinca, ktorý sa na NT po hodnotení výberovou komisiou zaradí ako dospelý jedinec do plemenitby.
  • V katalógu sú nasledujúce údaje o jedincovi: intenzitu rastu, plodnosť, mliekovú užitkovosť matky/ hmotnosť jedinca v 1 roku, plemenné hodnoty za mliekovú úžitkovosť, plodnosť a hmotnosť jahniat pri odstave (u plemien, kde sa vypočítava plemenná hodnota), výsledné triedy rodičov a ich zaradenie v plemennej knihe.
  • Vytvárajú sa 3 týždne pred termínom NT. Termíny NT určuje ZCHOK. Zvyčajne sa koná 6 nákupných trhov v termínoch od mája do začiatku júla pre barany narodené v predchádzajúcom roku. Pre ranné plemena sa koná nákupný trh koncom augusta/ začiatkom septembra.
  • Po ohodnotení barana výberovou komisiou sa mu pridelí výsledná trieda, zaradí sa do plemennej knihy a vytlačí sa mu potvrdenie o pôvode. Údaje z nákupného trhu sa vracajú v elektronickej podobe a po ich spracovaní je baran zaradený do databázy ako dospelý jedinec určený pre plemenitbu.

Aktuálny katalóg baranov spolu s archívnymi katalógmi poskytuje Plemenársky informačný systém.